Når du bestiller varer på TinyOne shoppen, registrerer vi dit navn og din adresse i vores system, så vi kan sende din bestilling. Når der indsamles personoplysninger fra TinyOne shoppen, sikrer vi, at det altid sker ved samtykke, således at du altid er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.


Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om andet. Hvis du ikke ønsker at være kunde hos os mere, og ikke længere har lyst til at modtage nyhedsbreve, kan du give os besked på e-mail til info@tinyone.eu
 
Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje part, herunder andre virksomheder. Ledelsen og kundeservice har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Dine kontooplysninger opbevares krypteret.

Vi videregiver kun kundeoplysninger via krypteret forbindelser. Som registreret hos TinyOne har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@tinyone.eu